Faglig Rådgivning

Faglig Rådgivning

 

Inden du går igang med et malerprojekt, er der massere af ting, som skal overvejes, så du sikre et godt resultat når arbejdet er udført.
Det drejer sig om alt fra farvevalg, lys, miljø samt emner og fladers beskaffenhed, herunder materiale og stand. Alle disse parametre indgår i vores professionelle rådgivning, så du får den rigtige visuelle løsning, som holder i mange år. Vores ansatte og samarbejdspartnere anvender kun malere med dansk uddannelse bag sig, så du garanteres fagkvalificeret arbejdskraft, med kendskab til de danske forhold, regler og lovgivning.

Farvevalg og lys


En af de vigtigste aspekter ved, at få malet, er selvfølgelig det visuelle udtryk som malingen giver rummet. Valg af malingsfarve, glans og struktur, hænger tæt sammen med rummets størrelse, udformning og brug, samt hvorledes dagslyset falder gennem vinduer og døre, og ikke mindst hvilken kunstig belysning rummet bliver udsat for.


 

Miljø


Maling anvendes i et utal af forskellige miljøer, g det er derfor vigtigt, at bruge den rigtige maling til det givne miljø. Fra opholdsrum i privat beboelse, til vådrum, køkkener, kontorer, værksteder og udendørs facader og emner, så ved en fagmand lige præcis hvordan opgaven skal gribes an, fra materialevalg, over grundbehandling til malerarbejde.


 

Emner og overfladers beskaffenhed


Inden malerarbejdet påbegyndes, er det vigtigt, at de emner som skal males, gennemgås for materialetype og hvilken stand emnet er i. Der benyttes forskellige malingstyper til forskellige materialer, og det nytter eksempelvis heller ikke noget, at male en rådden vindueskarm, da malingen hurtigt vil skalde af igen. Med rådgivning fra en faglært håndværker, sikres du en løsning som holder i mange år.